Optagelse i Cruit Consults CV-database

Vi besætter en lang række stillinger ved, at vi finder kandidaten til jobbet igennem vores CV-database.

Du bliver optaget i vores CV-database ved at udfylde nedenstående formular, og vedhæfter dit CV eller angiver link til din LinkedIn-profil. Du får herved mulighed for at blive præsenteret for specifikke og attraktive stillinger.

Når du er optaget i vores CV-database, vil du til inspiration en gang pr. kvartal modtage en oversigt over vores aktuelle annoncerede stillinger.
Felter med fed skrift er obligatoriske.

Fornavn:
Efternavn:
E-mail:
Gentag e-mail:
Telefon / Mobil:
Adresse:
Postnummer:
By:
Søger nyt job inden for:
Forventning til lønniveau ekskl. pension:
Bemærkninger:
Overfør CV:
    
 
Skal være af typen PDF.

Samtykkeerklæring:
 Jeg giver hermed samtykke til, at den indtastede information samt det af mig vedhæftede CV anvendes af Cruit Consult til rekrutteringsformål.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige personoplysninger er samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Cruit Consult gemmer dine oplysninger i seks måneder, hvorefter du automatisk vil blive bedt om at acceptere eller afslå en forlængelse af perioden med yderligere 6 måneder.

Cruit Consult vil i denne periode behandle oplysningerne med henblik på at undersøge, om din profil matcher de ledige stillinger, der er. Cruit Consult vil ikke uden dit samtykke rette henvendelse til referencer eller i øvrigt videregive dine oplysninger.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Du har til enhver tid ret til at få slettet dine oplysninger, få indsigt i dine oplysninger og få rettet fejl. Derudover kan du i visse tilfælde få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og få dine oplysninger udleveret digitalt.

Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder, skal du give skriftlig besked til Cruit Consult på mail@cruitconsult.dk

Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.